Mera kärlek till naturen

New York Times -journalisten Tom Friedman beskriver IUCN som den största och finaste organisationen som ingen har hört talas om. Det är lätt att hålla med honom. Utöver rödlistor om arter och naturtyper är IUCN:s arbete okänt för den breda allmänheten. Nu gör emellertid IUCN ett seriöst försök att nå ut till en bredare publik genom en global kampanj som heter #NatureForAll. Syftet med kampanjen är att väcka och stärka särskilt ungdomars intresse för naturen.