Oivalla opsista -sarjassa tarkastellaan uutta opetussuunnitelmaa

Uudet perusopetuksen opetussuunnitelman valtakunnalliset perusteet otettiin käyttöön syksystä 2016 alkaen. Kestävä kehitys, tulevaisuus ja elämäntapa, ympäristö sekä ekososiaalinen sivistys ovat keskeisiä opetussuunnitelman yleisessä osassa ja eri oppiaineissa.

Ympäristökasvatus-verkkolehdessä on käsitelty vuodesta 2014 alkaen uutta opetussuunnitelmaa oppiaineittain. Artikkelit on koottu tähän kokoomanumeroon. Oivalla opsista!

 

Artikkelisarjan kirjoittajat: Essi Aarnio-Linnanvuori & Niina Mykrä.

Kuva: Niina Mykrä